POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONDICIONS GENERALS

1. OBJECTE.

Les presents condicions generals (a partir d'ara les ''Condicions Generals'') regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara ''el portal'') que la companyia Finques del Mar amb domicili a C/ Del Mar 9 de Portbou (Girona) (a partir d'ara ''l'empresa'') posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la mera utilització del Portal l'usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que s'els posi en coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, segons el previst en aquestes Condicions Generals.

2. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL PORTAL I ELS SEUS SERVEIS.
L'empresa no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fora raonablement psosible, l'empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L'empresa no es fa responsable dels danys o prejudicis de qualsevol tipus que es puguin originar degut a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l'accés a las diferents pàgines web del Portal o aquelles desde les que es presten determinats serveis.

3. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL.
Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web referent a les diferents promocions o béns immobles és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per la evolució tècnica dels projectes y la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

4. LLEI DE CONSUMIDORS.
La informació de cada promoció és orientativa i de caràcter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 del 21 d'Abril, es troba a disposició dels compradors a les oficines de l'empresa.

5. UTILITZACIÓ DEL PORTAL I ELS SERVEIS PELS USUARIS.
Tret que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament otorgada a aquest efecte per part de l'empresa, l'usuari s'abstindrà d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de sò, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, utilitzant per a això mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'utilitzen habitualment a aquest efecte a Internet.

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS.
L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS ALLOTJATS FORA DEL PORTAL.
El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços, ja siguin links, directoris o eines de recerca, els quals permeten l'accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. L'empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàginas web o sites.

8. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL.
Tots els continguts així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles a les pàginas web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel.lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap caso l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament otorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, tret els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals haurien d'exercir-se sempre conforme als principios de la bona fe i la legislació aplicable.

9. PROTECCIÓ DE DADES.
Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se le puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Tret en els camps on s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'empresa en el Portal en cada moment. L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa.
L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: C/ Del Mar 9 de Portbou (Girona).